Erzincan Merkez Devlet Hastanesi

Toplam kapalı alanı 40.000 m² olan 250 Yataklı Erzincan Merkez Devlet Hastanesi'nin inşaat mühendisliği projeleri Prota Mühendislik tarafından hazırlandı. 

Hastanenin mimari tasarımı, Koçak Mimarlık tarafından yapıldı.

Proje kapsamında Prota Mühendislik tarafından sağlanan hizmetler; 

  • İnşaat Mühendisliği projelerinin hazırlanması: Bu kapsamda; yapının betonarme uygulama ve detay projelerinin hazırlanması, optimum sistem çözümlerinin üretilmesi, taşıyıcı sistem ön boyutlandırmalarının yapılması, yükleniciye her konu ile ilgili danışmanlık hizmetinin verilmesi, ilgili metrajların hazırlanması ve tasarım toplantılarına katılım işleri yapılacaktır.
  • Sismik İzolasyon projelerinin hazırlanması: Hastane yapısında kullanılacak olan deprem izolatörü özelliklerinin yapısal tasarıma uygunluğunun araştırılması ve seçilen izolatör tipi için projelerde gerekli görülen detaylandırma ile düzenlemelerin yapılması işlerini kapsamaktadır. Farklı tipte izolatörler için gereken hesapların yapılması, İzolatör seçimi için işveren’e danışmanlık yapılması ve İzolatör üreticisinin izolatör tasarımının kontrol edilmesi de Prota'nın iş kapsamına dahildir. 

Detaylar

  • YerErzincan, Türkiye
  • İdareSağlık Bakanlığı
  • Toplam Kapalı Alan40.000 m²
  • Sözleşme Tarihi2017 - 2018