30.Yıldönümümüzde Dünyanın En Önemli Deprem Uzmanlarını Ankara’da Buluşturduk

 

 

Şirket kuruluşumuzun 30. yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz ‘Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri ve Deprem Mühendisliğinde Yeni Teknolojiler’ Sempozyumu, 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde, Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde yapıldı.

Sempozyuma; 42 üniversite, 29 Kamu kurumu,  55 müşavirlik ve tasarım firması, 17 sismik yalıtım ekipmanı tedarikçi ve üreticisi, 42 tanınmış yapımcı/yüklenici firma ve 12 farklı ülkeden uluslararası enstitü ve akademik kuruluş temsilcisinden oluşan toplam 450 civarında mühendis katıldı. Ülkemizin hemen hemen tüm bilinen üniversite, kamu, uygulamacı ve müşavirlik kuruluşları ile konusunun uzmanı dünyanın en yetkin bilim insanlarının yoğun ve özverili ilgisi, sempozyum konusunun ne denli önemli olduğunun bir göstergesi oldu.

Ulusal ve uluslararası bilim insanı, idare, mühendis, müşavir, üretici, yüklenici ve işveren paydaşlarından oluşan ve sınırlı sayıda uzman mühendisin karşılıklı bilgi aktarımını sağlamayı amaçlayan sempozyumda; deprem altında yapıların hasarları kontrol edilebilir mi, depremlerde yapıların hasar görmemesini sağlayacak yeni teknolojiler nelerdir, yüksek binalar normal binalara göre daha tehlikeli midir ve deprem yönetmelikleri yapıları depremden ne kadar korur gibi yaşamsal sorulara yanıt arandı.

Sempozyum sonunda, performans esaslı deprem mühendisliği ve yeni teknolojilere ilişkin yeni nesil şartnamelerin, farklı yöntemlerle farklı ülkelerde gerçekleşmiş uygulamaların, güvenli yapı teknolojilerinin, sismik yalıtımı çözümlerininyararları ve eksik yönlerinin uluslararası boyutta konunun en üst düzeyde uzmanlarının bilgi aktarımları ile her yönden tartışılması sağlanarak, gelecek nesillere güvenli bir dünya bırakabilmek için mühendisler ile bilim insanlarının birlikte çalışmalarının gereği vurgulandı.

Eşbaşkanlıklarını ODTÜ Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ile İtalya Pavia Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Gian Michele Calvi’nin yaptığı sempozyuma ana konuşmacı olarak; Prof. Dr. Polat Gülkan, Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Sinan Akkar ve Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ile birlikte Yunanistan’dan Prof. Dr. Michael Fardis, Slovenya’dan Prof. Dr. Peter Fajfar, ABD’nden Dr. Farzad Naeim, ABD’nden Prof. Dr. Andre Filitrault, İtalya’dan Prof. Dr. Michele Calvi, Kanada’dan Prof. Dr. Constantin Christopoulos ve Japonya’dan Prof. Dr. Masayoshi Nakashima katıldılar.

26 Şubat 2015 Perşembe 

1.Gün Ses Kayıtları Deşifre

1.Oturum

Haluk Sucuoğlu – Performans Esaslı Deprem Mühendisliğinin Temel Kavramları 

G. Michele Calvi – Yeni Teknolojilerin, Yapıların Deprem Performansına Etkileri

Sinan Akkar – İhtimal Hesaplarına Dayalı Güncellenmiş Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Deprem Tasarımına Etkileri

2.Oturum

Michael Fardis – Yeni Eurocode 8'de Performans Esaslı Deprem Tasarım Felsefesi

Peter Fajfar – Yeni Eurocode 8'de Performans Esaslı Hesap Yöntemleri

Andre Filiatrault – Yapısal Olmayan Elemanların Deprem Performansı ve İlgili Yönetmelik Kuralları

 

27 Şubat 2015 Cuma

2.Gün Ses Kayıtları Deşifre

3.Oturum

Polat Gülkan – Performans Esaslı Deprem Tasarımının Soy Ağacı - Günümüz, Geçmişin Yeniden Elden Geçmiş Bir Düzenlemesi Midir?

Constantin Christopoulos – Depreme Dayanıklı Sünek Yapı Tasarımında Değişimler: Yeni Nesil Deprem Yönetmeliklerinde Tasarım Yaklaşımları

Farzad Naeim – ABD'de Yüksek Binaların Performans Esaslı Tasarımı

Nuray Aydınoğlu – Yeni Türkiye Deprem Yönetmeliğinde Yüksek Binaların Tasarımı

4.Oturum

Farzad Naeim – ABD'de Bağımsız Kontrol Sistemi

Masayoshi Nakashima – Japonya'da Yeni Teknoloji Uygulamaları: Tasarım ve Yapım Arasındaki Olumlu İşbirliği