9. Teknik Müşavirlik Kongresi, Ankara

9.Teknik Müşavirlik Kongresi, "Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirme" teması ile Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 26-27 Mart 2014 tarihlerinde Ankara, Ambassadore Otel'de  gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin gerçekleştirilme amacı, Türk inşaat sektörünün önemli bir paydaşı olan Teknik Müşavirlik hizmetlerinde uygulanan yeni ve yaratıcı teknikler ile sektörün araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki konumunu irdelemek; ayrıca TürkMMMB üye firmalarının çalıştıkları tamamlanmış ya da tamamlanmakta olan projeler üzerinden yenilikçilik kavramının sektördeki anlamını sorgulamak olmuştur.

Prota Mühendislik, kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanımız Jozef KUBİN, kongrenin ikinci ve son oturumunda "Sağlık Yapılarında Sismik Yalıtım Tasarımı ve Yerel Uygulamalar" konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Sunumda sismik yalıtım sistemi kullanılarak depreme karşı güvenli hale getirilen dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan, Erzurum Sağlık Kampüsü’nde uygulanan yöntemler özetlenmiştir. Ayrıca, dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük izolatörlü güçlendirme projesi olan Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi anlatılmıştır.