AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası Çelikleri Montajı

AKM Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası Fuaye Işıklık Sistemi, ikincil çelik çerçeve üzerine monte edilen cam sistemin 36 metre açıklıkla geçen çelik ana taşıyıcı sistem tarafından desteklendiği, bir tarafı 30º - 93 metre uzunluğunda ve diğer tarafı 60º -40 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve tepe noktası 48 metre yüksekliğinde prizmatik bir yapıdır.

Bu özel yapı, SAP2000 programı kullanılarak güncel yapı analiz şartnamelerine uygun olacak şekilde 3 boyutlu olarak tasarlanmıştır. Yapıda, karşılaşılan ilk sorun 36 m açıklıktan geçen makasların mimari formu bozmayacak şekilde tasarlanması olmuş, ekibimizin titiz ve özverili çalışmaları doğrultusunda bu sorunun üstesinden gelinmiştir. Daha sonra bu yapı üzerine konulacak cam kaplama için ikincil bir çelik yapı tasarlanmıştır.

Yapısal analizin tamamlanmasından sonra yapı 3 boyutlu olarak TEKLA programında modellenip üretime hazır hale getirilmiştir.

Üretim aşaması tamamlanan yapının çelik montaj aşamasına geçilmiş ve %75 oranında tamamlanmıştır.