Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3TDMSK)

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) tarafından iki yılda bir düzenlenmekte olanTürkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı’nın üçüncüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşti.

Konferansın amacı, deprem konusunda uzman profesörlerin ve firmaların deneyimlerini paylaşmak, deprem mühendisliği alanındaki en son araştırma sonuçları ve tasarım yenilikleri ile ilgili bilgi alışverişini sağlamak oldu. Konferans'da paylaşılan konulardan bazıları:

 • Sismoloji ve sismotektonik
 • Deprem kaynak modelleri
 • Mikrotremor analizi
 • Sismik ağlar
 • Sismik dalga analizi
 • Tsunami
 • Deprem öncesi çalışmalar
 • Sismik tehlike
 • İzmir odaklı deprem çalışmaları
 • Barajların ve köprülerin deprem güvenliği
 • Geoteknik deprem mühendisliği
 • Özel yapıların deprem güvenliği
 • Yüksek binalar
 • Deprem yönetmelikleri
 • Yakın tarihli depremler
 • Kentsel riskler ve kayıp tahminleri
 • Afet yönetimi
 • Afet sonrası konut yeri planlamaları
 • Kentsel dönüşüm
 • Depreme dayanıklı yapı tasarımı
 • Deprem ve mimarlık 

 

Prota Mühendislik olarak bu önemli konferansta yer almaktan onur duyduk.