Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Pamukkale Üniversitesi'nin yaklaşık 14.000 m² inşaat alanı büyüklüğünde olan Mimarlık Fakültesi binasının statik projelerini tamamladık.

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz hizmetler; 

  • Ön boyutlandırma çalışması
  • Hesap Raporlarının hazırlanması
  • Kalıp planlarının hazırlanması
  • Genel konstruksiyon çizimlerinin hazırlanması
  • Yapısal çelik bağlantı detaylarının hazırlanması
  • Donatı detaylandrıma projelerinin hazırlanması  
  • Çelik imalat projelerinin hazırlanması
  • İlgili disiplinlerin altyapı projelerinin hazırlanması 
  • Metraj hazırlanması 
  • As-Built projelerinin hazırlanması