SE-50EEE, Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı, 2013

Prota 29-31 Mayıs 2013 tarihlerinde Üsküp, Makedonya'da düzenlenen SE-50EEE, Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı'na katıldı.

Prota 1963 Üsküp Depreminin 50. yıldönümü olması dolayısıyla konferansın en önemli anlarından biri olan Yapıların Depreme karşı Güçlendirilmesi ve Tarihi Yapıların Korunması oturumuna önemli katkıda bulunmuştur. Konferansın amacı, deneyimleri paylaşmak deprem mühendisliği alanındaki en son araştırma sonuçları ve
tasarım yenilikleri ile ilgili bilgi alışverişini sağlamaktır.

Üç günlük sempozyum programında yeralan konular aşağıdaki gibidir :

  • Yıkıcı Depremlerden Ders Çıkarmak
  • Mühendislik Sismolojisi
  • Geoteknik Deprem Mühendisliği
  • Yapıların Dinamik Analizi ve Sismik Kodları
  • Deneysel Mekanik, Yapı Kontrolu ve Yapısal Sağlık İzleme
  • Sismik Yapıların Güçlendirilmesi ve Tarihi Binaların Koruması
  • Toplumsal, Ekonomik ve Yönetsel Yönleri

'Yapıların Dinamik Analizi ve Sismik Kodları' oturumu Prota'nın Genel Müdürü Danyal Kubin tarafından yürütülmüştür.  Deprem Mühendisliği Uzmanımız Dr. Bahadır Sadan, Prota'dan D. Kubin, B. Sadan, A. Ozmen, J. Kubin ve E. Eroglu ile Türk Telekom'dan H. Hakalmaz and M. Sencan tarafından ortaklaşa yazılan 'Performansa Dayalı Doğrusal Olmayan Sismik Risk Analizi ve Çelik Askı ile B/A Bina Güçlendirmesi' başlıklı yazının sunumunu yapmıştır. Bu çalışmada, değerlendirme adımları, analiz prosedürleri ve eski ve çok katlı betonarme telekomünikasyon binasına uygulanan güçlendirme tasarımı ile düşük malzeme kalitesi tespit edilmiş ve tanımlanmıştır. Bina deprem analizi yapılıp, yapıya dış çelik askıların eklenmesi ile güçlendirilmiştir. Çelik güçlendirme elemanları tasarımı için doğrusal olmayan itme analizi yapılmıştır . Çalışmanın sunumuna aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.
 
Performansa Dayalı Doğrusal Olmayan Sismik Risk Analizi ve Çelik Askı ile B/A Bina Güçlendirmesi