İcra Kurulu

 

Danyal Kubin (İnşaat Y. Mühendisi)Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı   
  
Ümit Kaçmaz (İnşaat Y. Mühendisi)Genel Müdür Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi
  
Ali Semih Anıl (Mimar)Genel Müdür Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi
  
Tolga Uçak (İnşaat Y. Mühendisi) Genel Müdür Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi