Kültür ve Sanat Yapıları

Prota, sıradışı yapılar için yenilikçi yapısal tasarım teknikleri üretir.
 
Prota, tarihi ve kültürel yapıların yapısal özelliklerinin tespitinden, tadilat, renovasyon, tasarım ve güçlendirmesine kadar bu sektörde her türlü yapı mühendisliği hizmetlerini vermektedir. Prota bu kapsamda, müzeler, tarihi stadyumlar, tiyatro binaları, tarihi hamamlar, konser salonları, tarihi camiler ve kiliseler, anıt mezarlar, sur ve kale duvarı, kervansaray ve kent girişi yapılarının da içinde bulunduğu birçok  tarihi yapı, sanat ve  kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, güçlendirme ve tasarım projelerini başarı ile tamamlamıştır.
 
Prota bu sektörde, Türkiye’nin uzman mimarları ile çalışarak, bu sektörde vermiş olduğu hizmetlerde müşterilerine teknolojik ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. 
 
Tarihi Yapılar
 
Prota, uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapı rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme işlerinde ilk başvurduğu uzman kuruluşlar arasındadır. Anadolu topraklarının birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Prota’nın bu alanda güçlü bir zeminde çalışmalarını sürdürmesine olanak sağlamaktadır.  
 
Tarihi binaların yapısal uygulamaları, bu yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu konudaki uzmanlığı, deneyimi ve gerçekleştirdiği birçok başarılı projenin yanısıra ve bu alanda yapmış olduğu arge çalışmaları ile de Prota bu sektörde ‘başvurulan kaynak’ konumuna ulaşmıştır. 
 
Tarihi yapıların deprem performanslarının tespitinde uzmanlaşmış olan Prota, İstanbul’un Fatih İlçesi tarihi yapı stoğu kapsamındaki yapılar için bir deprem performans tespit metodolojisi geliştirmiştir. Tarihi yapıların hızlı incelenmesine yönelik ilk tier yöntemi olarak adlandırılan bu prosedür, önemli birçok ulusal ve uluslararası konferansta sunulmuştur.
 
Prota mühendis ve mimarları, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve güçlendirilmesi konularında Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile birlikte birçok çalışmaya katılmış ve bu konuda üç boyutlu yapısal analiz yöntemleri geliştirilmiştir.