Istanbul Fatih’te Bulunan Tarihi Yapılar

Proje; 284 adet çeşitli tarihi yapının (cami, medrese, türbe, kütüphane, hamam, çeşme, kilise, sinagog, sarnıç, imarethane, müstahkem duvarlar ve mezarlık müştemilatı kalıntıları vb.) taşıyıcı sistem rölövelerinin hazırlanması, envanter çıkarılması, yapısal performanslarının analizi ve sismik performans değerlendirmelerinin yapılmasından oluşmaktadır. Seçilen 20 yapı için ayrıntılı güçlendirme ve onarım detayları üretilmiştir.

Bu çalışmada, Fatih'teki tarihi yığma binaların ölçülmesi, kayıt edilmesi ve değerlendirilmesi için bir prosedür geliştirilmiştir. Saha ve ofis çalışmalarının bir parçası olarak 284 binayı içeren bir örnekleme grubu bir buçuk yıl süresince incelenmiştir. Bunlardan, seçilmiş olanlar daha ayrıntılı analiz ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Hazırlanan envanter ve anket tasarımlarının yanı sıra, Prota her binanın taşıyıcı sisteminin yapısal özellikleri ile ilgili ek bir bilgi veri tabanı geliştirmeye karar vermiştir. Bu prosedür, tarihi binalarda hızlı bir araştırma için birinci basamak yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Doğruluğu binalar için geliştirilmiş olan yöntemler ile benzerdir. Tarihsel varlıkların ve yapısal analizler için modellemelerin hızlı değerlendirilmesi için analizler ve metodoloji geliştirilmesi yapılmıştır. 

Detaylar

  • Konumİstanbul
  • İşverenİstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • Sözleşme Tarihi2006-2008