Seçilmiş Kamu Binalarının Güçlendirme Tasarımı Müşavirlik Hizmetleri (CB1.3D)

Dünya Bankası destekli bu proje İSMEP proje paketlerinden bir tanesi olup, 121 tane kompleks ’de çoğunlukla okul ve kamu binaların bulunduğu 234 yapının sismik değerlendirmesi yapılmıştır. Her binadan alınan örnekler ve bina ölçümlerinin olduğu sismik veri değerlendirilmesi yapılmıştır. Binalar için güçlendirme çözümleri üretilerek fiyatlandırılmış olup, maliyet kazanımının öğrenilmesi ve teklif dokümanları hazırlanmıştır. Değerlendirilmesi yapılan toplam alan 401.458 m² olup, güçlendirme tasarımı yapılan alan ise 396.808 m²dir.

Prota’nın sağladığı danışmanlık hizmetleri arasında binaların sismik açıdan değerlendirilmesi, güçlendirilmesi gereken binalar için ön projeler hazırlanması, kesin proje ve teklif dokümanlarının hazırlanması bulunmaktadır.

Uygun olan veriler, ölçümler ve yapılan testlerin araştırmaları değerlendirme fazında yapılmış, jeolojik ve geoteknik araştırmalar her yapı için ayrı olarak tamamlanmıştır. Yapılan bu araştırmalardan alınan veriler programlara aktarılarak 3 boyutlu yapısal analizler yapılmıştır.

Her bir bina için mimari, elektrik ve mekanik durum raporları hazırlamış, alternatif çizimler ile güçlendirme tasarımları, şartları sağlamayan yapılar için üretilmiştir. Şekilen alternatif tasarımlar arasından güçlendirme tasarımı hazırlanmış, güçlendirilmesi yapılacak binalar için teklif dokümanları hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda okulların sismik olarak değerlendirilmesi ve tasarımların yapılması için uygun metodoloji geliştirilmiştir.

Detaylar

  • Konumİstanbul, Türkiye
  • İşverenİstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
  • Toplam Kapalı Alan401.458 m²
  • Sözleşme Tarihi2007-2008