Yüksek Sismik Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi

Prota, "Yüksek Sismik Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirmesi" projesi kapsamında, Türkiye’de illerin (yerleşmelerin) ve kamu binalarının önceliklendirmesine ilişkin metodoloji geliştirmiştir. Proje, Dünya Bankası tarafından GFDRR (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) hibesi ile finanse edilmiş ve uluslararası bir ihale sonucu şirketimizce üstlenilmiştir. Yaklaşık 2 yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmalarında, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü akademisyenleri ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İllerin önceliklendirilmesi aşamasında; Türkiye’de il, ilçe ve yerleşmeler için olası deprem şiddetleri ve mevcut bina stoklarının korunmasızlıkları ortaya konmuş ve belirlenen kriterlere göre, tüm bu yerleşmeler bazında geliştirilen yöntem uyarınca önceliklendirme yapılmıştır.

Kamu binalarının önceliklendirilmesine ilişkin olarak metodoloji geliştirdiğimiz ikinci aşamada ise, sismik yönden korunmasız kamu binalarının tespitine yönelik formlar geliştirilmiş, yatırım programlarının yapılmasına yönelik önceliklendirme kriterleri belirlenmiştir. Seçilen pilot ilde yöntemin uygulaması yapılarak, belirlenen kamu binaları için öncelik sırası oluşturulmuştur.

Projenin son aşamasında ise, kamu binalarının güçlendirilmesine ilişkin ekonomik fizibilite yaklaşımları gözden geçirilerek değerlendirme yapılmıştır.  

Yapılan çalışma bir araştırma geliştirme çalışması olup, Türkiye için geliştirilen önceliklendirme yöntemleri, kamu, özel ya da bilimsel kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılabilecek nitelikte bilgi ve sonuçları içermektedir.

Detaylar

  • KonumTürkiye
  • İşverenDünya Bankası
  • Sözleşme Tarihi2010-2012