Prota Personeli İçin Deprem İzolatörleri Semineri

Kaliteli üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli insan gücünü yakalamanın kurumsal gelişime yön veren esas ilkeler olduğunun bilincinde olan Prota Mühendislik, kurum içi bireysel gelişim eğitimlerinin yanı sıra, dünyanın dört bir yanından getirdiği uzmanlar ile personeline teknik seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Sismik tasarım ve Deprem İzolatör Sistemi konusunda uzman Lindsay Jones, İzmir Deprem Mühendisliği konferansında sunduğu “İzolatörlü Sistemler İçin Doğrusal Olmayan Davranış Spektromu” adlı sunumunu özel olarak Prota Ankara Ofis’te Prota çalışanları için gerçekleştirdi.

Lindsay Jones, doğrusal olmayan davranış spektrumu dışında, Türkiye ve Amerika’da deprem riski yüksek bölgelerde çeşitli projelerde kullanılan deprem izolatör sistemleri hakkında alternatif tasarım metodolojilerinden de bahsetti.

Deprem riski yüksek olan bölgelere sahip olan ülkemizde, Sismik tasarım ve Deprem İzolatör Sistemi konularının ne denli önemli olduğunun bilincinde olan Prota Mühendislik, Deprem Mühendisliği teknolojileri konusunda çalışanları için seminerler ve eğitimler düzenlemeye devam edecektir.